På den mindre halvø i Haraldsted Sø, umiddelbart øst for Nygård Voldsted, ligger en ca. 125 m lang halvkredsformet jordvold, kaldet Ridebanen, som på sine bredeste steder er ca. 10 m bred og 3 m høj. Ret atypisk ligger halvkredsvolden med sin åbning vendt mod land, i stedet for åbnet mod søen. Ridebanen blev tidligere anset som et forhistorisk tilflugtsanlæg, men da den ikke kan have ydet nogen beskyttelse, er det ikke sandsynligt, at borgen var et fæstningsværk.

Videre læsning

Lære mere om Voldsteder og herregårde i Ringsted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder