Rigshospitalet set fra Fælledparken. De hvide bygninger i forgrunden udgør en del af den nye Nordfløj, der blev indviet i januar 2020. Den første del af byggeriet på 54.700 m2 rummer bl.a. 209 enestuer, 33 operationsstuer samt en stor ambulant modtagelse.

.
I særlige tilfælde flyves patienter med helikopter til Rigshospitalet på Blegdamsvej. Tidligere landede helikopteren i Fælledparken, men transporten derfra kunne være tidskrævende, og det var derfor en klar forbedring, da man i 2007 kunne indvie helikopterplatformen. I gennemsnit er der 644 landinger om året.
.

Rigshospitalet er, som navnet siger, hele rigets hospital. Det betjener ikke blot Syddanmark, men også Grønland og Færøerne og er det hospital i Danmark, der leverer flest højt specialiserede behandlinger. Hermed menes behandlinger, der kræver meget avanceret teknologi eller er så sjældne, at de kun kan foregå et eller få steder i landet. Samtidig danner hospitalet ramme om forskning og uddannelse på internationalt niveau. Ud over de højt specialiserede landsdels- og regionsfunktioner rummer Rigshospitalet også flere almindelige sygehusfunktioner for lokalbefolkningen.

Hospitalets historie går tilbage til Det Kongelige Frederiks Hospital, der i 1757 blev opført af Frederik 5. i Bredgade, hvor Designmuseum Danmark i dag har til huse. I 1910 blev hospitalet flyttet til Østerbro med hovedadresse på Blegdamsvej. Ved flytningen overgik hospitalet til staten, og det forblev et statsligt hospital frem til 1995, hvor det sammen med Københavns Kommunes hospitaler og Frederiksberg Hospital indgik i det nyoprettede Hovedstadens Sygehusfællesskab. Med Strukturreformen fra d. 1. januar 2007 kom Rigshospitalet under Region Hovedstaden.

Det første hospital på Blegdamsvej blev bygget som pavilloner, hvilket var meget moderne på den tid. Det var ikke særlig praktisk, men det kunne være med til at begrænse smitte mellem afdelingerne. På grund af stadig flere behandlingsmuligheder og et stigende antal patienter var hospitalet allerede efter et par årtier for småt. Nye udvidelser blev overvejet, men på grund af 2. Verdenskrig blev de sat i bero, og først i 1958 blev det vedtaget at bygge til.

Det nye centralkompleks blev taget i brug i 1970. Det er den 16 etager høje bygning, der er blevet en slags vartegn for Rigshospitalet. Siden er hospitalet løbende blevet udbygget, senest med en ny Nordfløj, hvor første del blev indviet i 2020. Hertil kommer en ny bygning til børn og gravide, BørneRiget, der forventes at åbne for patienter i 2025. De sidste bygninger fra det oprindelige hospital er revet ned i forbindelse med nybyggeriet. I 2015 blev Glostrup Hospital lagt ind under Rigshospitalet, der således fik adresser både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Forsknings- og uddannelsesmæssigt har Rigshospitalet et tæt samarbejde med Københavns Universitet. De centrale forsknings- og undervisningsfaciliteter for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ligger tæt ved i Panum-komplekset. Her er Mærsk Tårnet med sine 15 etager det bygningsmæssige vartegn.

Rigshospitalet deltager i uddannelser inden for alle funktioner i sundhedssektoren. Det rækker fra læger til medikoingeniører og fra sygeplejersker til kontorassistenter.

I 2018 behandlede hospitalet over 350.000 patienter fra hele landet og gennemførte herunder knap 73.000 operationer. Det normerede antal sengepladser var 1.244, hvilket øges i takt med indvielsen af den nye Nordfløj og BørneRiget.

Rigshospitalet havde i 2018 knap 10.000 ansatte, hvoraf omkring 8.000 arbejdede på Østerbro.

Videre læsning

Læs mere om sundhed og omsorg i København

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg