Bølgerne slog hårdt mod molen ved indsejlingen til Hvide Sande Havn d. 24. december 2016. Første juledag samme år blev Vestkysten ramt af stormen Urd, der blæste med vindstød over orkanstyrke.

.

De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.
Mellem Videbæk og Ringkøbing kører bilerne gennem en sandstorm
.

Såvel det flade, sandede landskab som nærheden til Vesterhavet og Ringkøbing Fjord påvirker kommunens klima. Tæt på kysten giver havet store daglige temperaturudsving, og i forårsmånederne opstår der ofte havgus. De sandede jorder længere inde i land betyder stor opvarmning om sommeren, hvilket bl.a. resulterer i mange sommerbyger. Tilsvarende giver de stor afkøling om vinteren. Mod øst stiger terrænet ind mod Den Jyske Højderyg, hvilket betyder øget skydannelse og mere nedbør.

Nærheden til havet medfører dog også høje vintertemperaturer, og netop i januar og februar hører kommunen til blandt de ti varmeste i landet. Til gengæld er den østlige del af kommunen kold om vinteren og varm om sommeren, hvilket betyder, at kommunens årsmiddeltemperatur ender med at ligge tæt på landsgennemsnittet.

Nedbørsmængderne er høje, og Ringkøbing-Skjern er en af landets ti vådeste kommuner. Det skyldes især sommerbygerne, der forårsages af Den Jyske Højderyg. Den megen nedbør betyder også mange skyer, hvilket gør kommunen ret solfattig. Det er især tilfældet i sensommeren og det tidlige efterår, hvor der er stor bygeaktivitet. I forårsmånederne er det derimod havgusen, der tit skjuler solen.

Omkring 33 mm nedbør på 20 minutter. Så meget nedbør fik Videbæk d. 6. september 2014. Beredskabsstyrelsen var med til at begrænse skadernes omfang i byen. I baggrunden ses Videbæk Idræts & Fritidscenter, der ligger lavt i terrænet, og det var derfor nødvendigt at pumpe vand væk fra bygningerne, inden det trængte ind og forårsagede skader.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima