Siden 2012 har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Realdania By & Byg udviklet Naturbydelen Ringkøbing K syd for selve Ringkøbing. Det er et område på 84 ha planlagt til at rumme 1.000 boliger. Første del bestod i at omdanne et tidligere landbrugsareal til et stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer. Hovedrådgiver er SLA A/S med en række underrådgivere, som har planlagt en klimamæssigt, men også socialt og sundhedsmæssigt bæredygtig bydel med kystsikring, lavenergihuse og lokal regnvandsafledning. De første huse blev bygget i 2017 og omfatter både eje- og lejeboliger samt et seniorbofællesskab.

Videre læsning

Læs mere om Ringkøbings arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur