Hovedindgangen til Hvidovre Rådhus. I foråret 2018 påbegyndtes en renovering af rådhusets facade, som forventes afsluttet i 2019.
.
Bydelen Risbjerg i den østlige del af Hvidovre Kommune deles i en vestlig og østlig del af Hvidovrevej og afgrænses af Brostykkevej mod syd. Begge veje forbinder bydelen med andre dele af kommunen, og krydset mellem bydelens to store veje er derfor et travlt trafikalt knudepunkt.
.

Bydelen Risbjerg ligger 7 km sydvest for København og afgrænses af Holbækmotorvejen, Harrestrup Å, Brostykkevej og Avedøre Havnevej. Det flade terræn i 2‑10 m’s højde skråner svagt ned mod åen i øst. Befolkningen er af Danmarks Statistik opgjort til at bo i byen Hvidovre med et samlet befolkningstal på 53.147, hvor også befolkningen fra de tre øvrige bydele i Hvidovre Kommune, Strandmark, Avedøre og Hvidovre, indgår.

Hvidovrevej deler Risbjerg i en østlig del med parcelhuse fra mellemkrigstiden og en vestlig del, der er nyere og mere sammensat. Her findes forskellige boligtyper, et mindre erhvervskvarter, kolonihaver og kommunens helt store arbejdsplads, Hvidovre Hospital.

Det centrale Risbjerg, 2018. Kortet viser et udsnit af bydelen Risbjerg med det ældre, ret tætbyggede parcelhusområde øst for Hvidovrevej og stokhusbebyggelse i vest. Midt i bydelen ved Hvidovrevej er anlagt et torv med rådhus og bibliotek. Bredalsparken syd for Bibliotekvej og andre parkbebyggelser kompenserer i nogen grad for bydelens mangel på grønne fællesarealer. Et hjørne af hospitalet langs Holbækmotorvejen ses i nordvest.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Risbjerg er tidligst overleveret som forled i marknavnet 1628 Risbierre ager. Markbogsformen 1682 er Riisberg-Agere. Navnet indgår som forled i yderligere to marknavne, Risbjergspjældene og Risbjergstumperne, som begge findes på udskiftningskortet fra 1779. Her optræder Risbjerg i formen Riisbierg. Forleddet er substantivet ris »krat«, og efterleddet er substantivet bjerg, der i ældre dansk betyder »bakke«. Navnet betyder »bakken med kratbevoksning«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hvidovre Kommune

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder