Risbyholm, 11 km syd for Roskilde ligger Risbyholm. Bag den hvide avlsgård fra 1930’erne gemmer sig en hovedbygning opført i begyndelsen af 1720’erne, kort efter at herregården blev etableret. Den hvidkalkede hovedfløj er grundmuret og opført i en enkelt fløj i én etage og flankeres af tilbygninger i bindingsværk. Hovedbygningen er restaureret og delvis ombygget omkring 1930. En stor have breder sig syd for hovedbygningen.

Risbyholm hed oprindelig Benzonseje, opkaldt efter den første ejer, Peder Benzon. Han samlede store mængder af gods og gårde på Sjælland, og i 1721 oprettede han Benzonseje. Allerede i 1737 købte enkefru Kirstine Catarine Schumacher herregården. Benzonseje forblev i hendes familie frem til 1784 og oplevede i denne periode en opgangstid. I perioden 1784‑89 var det de skotske brødre og handelsmænd John og David Brown, der ejede Benzonseje. De gik fra en blomstrende til en trængt handels- og skibsvirksomhed, og i denne proces blev herregården solgt.

Gennem 1800-tallet havde Benzonseje skiftende ejere. I 1903 overtog enkefrue Anna Holme herregården efter sin mand, og i hendes tid blev den omdøbt til Risbyholm. Hun boede her til sin død i 1918. I 1968 kom Risbyholm i familien Clausens eje og drives i dag af Claus og Christian Madsen Clausen.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Roskilde Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder