På trods af flere ombygninger har herregården Risinge bevaret sit oprindelige præg fra ca. 1750 med sortopstolpet bindingsværk.
.

Herregården Risinge, der består af et imponerende bindingsværksanlæg, er fra omkring 1750 og også i barokstil. Bygningens sidefløje blev dog tilføjet i 1850’erne og fik kamtakkede gavle efter historicismens idealer, mens det brede tårn blev tilføjet i 1903.

På trods af flere ombygninger har herregården Risinge bevaret sit oprindelige præg fra ca. 1750 med sortopstolpet bindingsværk. De to meget stejle frontispicer i midten af den fredede hovedbygning og tårnet på havesiden er senere tilføjelser. Risinge er omgivet af skov mod syd og åbent agerland mod nord med udsigt til Storebælt.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Nyborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder