Der findes også romere i Helsingør. »Romere« er betegnelsen for beboerne i Utzons bebyggelse Romerhusene. Husene er placeret forskelligt af hensyn til sol, udsigt og adgangsveje, men er disponeret efter samme princip med bebyggelse langs to sider af grunden, der herudover er omkranset af mure.
.

Romerhusene (tidligere kaldet Kingohusene) er en boligbebyggelse i Helsingør tegnet af Jørn Utzon, opført 1957‑61 og fredet i 1987.

Træk fra Utzons eget hus i Hellebæk fra 1952, der var det første danske eksempel på en boligtype med åben plan og tæt sammenhæng mellem ude og inde, går igen i Romerhusene. De 60 gårdhavehuses gule teglmure, markante skorstene og forskudte placering indordner sig i landskabet og giver en oplevelsesrig bebyggelse med differentiering mellem fælles og private zoner. Som inspiration havde Utzon både den danske bondegård og gårdhuse fra andre lande. Han rejste i hele verden og studerede den lokale byggeskik, og fra barnsben var han også inspireret af bådebyggeri og af naturens former og strukturer.

På et kuperet terræn skabte landskabsarkitekt J. Palle Schmidt 1958‑60 omkring Romerhusene naturprægede udearealer med eg, hvidtjørn, vildæble og fyrretræer omkring en sø.

Videre læsning

Læs mere om Helsingørs arkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links