Gul stenbræk er en såkaldt istidsrelikt, som kun trives i kildevæld, der holder sig kolde sommeren igennem. Tidligere fandtes den mange steder i Midt- og Østjylland samt i Nordøstsjælland, men er gået meget tilbage pga. afvanding og tilgroning af voksestederne. Ved Rosborg Sø kan den opleves når den i juli-september blomstrer gult over kildevældene.
.

I jagten på ny, dyrkbar landbrugsjord blev en lang række søer afvandet i sidste halvdel af 1800-tallet. Rosborg Sø var oprindelig en ca. 70 ha stor, langstrakt hedesø i en tunneldal 12 km sydvest for Viborg. Den blev opstemmet og fungerede som mølledam til Krogsgård Mølle frem til sommeren 1868, hvor mølleriet blev nedlagt for at tørlægge søen. Der løb dog fortsat vand til søen fra væld i bredderne og kilder i søbunden, hvilket umuliggjorde kultivering. I hhv. 1917, 1930 og 1944 forsøgte man igen at kultivere søen, men uden større succes, og i 1963 blev den eksproprieret til militært øvelsesterræn. I 2007 gav daværende miljøminister Connie Hedegaard grønt lys for genskabelsen af Rosborg Sø. Projektet blev dog sat i bero, da man frygtede, at det kunne have en negativ effekt på de sjældne fedtet krogmos, gul stenbræk og kildevældsvindelsnegl, som findes i paludellavældene på søens skrænter. I dag fremstår resterne af den tidligere Rosborg Sø derfor som tre mindre søer på tilsammen ca. 3 ha.

Videre læsning

Se alle artikler om Kulturlandskaber