En kongelige borg fra middelalderen i Vejle, Rosborg, består i dag af en lav, ellipseformet borgbanke, der måler ca. 40 m i længden, 25 m i bredden og 1,5 m i højden. Borgen var anlagt i et sumpet område ned til Sønderå, hvor omgivelserne har indgået naturligt i forsvarsværkerne. Den kunstigt opbyggede banke var anlagt på den oprindelige engbund, og voldfoden var fra begyndelsen af stabiliseret med nedrammede pæle. På banken er der gjort fund af munkesten og lerklining, formentlig fra borgens bygninger, samt potteskår fra 1300-tallet. Skriftlige kilder fra 1400-tallet antyder, at lenet, Koldinghus Len, administreredes sammen med Koldinghus under fælles lensmænd som Johannes Tomesen Lindenov og Mogens Munk.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Vejle Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder