Rosenholm er en herregård anlagt af adelsmanden Jørgen Rosenkrantz. Han opførte fra 1559 hovedbygning, staldgård og ladegård, hver del på et nyudgravet voldsted. Hovedbygningens østfløj blev omkring 1567 bygget som et enkelthus med runde hjørnetårne på bagsiden, og gårdfacaden blev dekoreret med et arkademotiv. Samme motiv ses på det lille hus Pirkentavl, der oprindelig var en del af den senere nedrevne staldgård, men som i dag ligger frit i parken. Motivet optræder desuden på Hornslet Kirke, som Rosenkrantz ombyggede og indrettede som sin slægts gravkirke. Rosenholms vestfløj er opført i ca. 1580 med mere moderne træk med midtertårn, portgennemkørsel og hjørnepavilloner. Pavillonerne er inspireret af fransk bygningskultur, hvor pavilloner var udbredte på dette tidspunkt. Anlægget blev fuldført med to lavere, skråtstillede fløje omkring år 1600.

I årene 1740‑45 anlagde Iver Rosenkrantz et formelt, barokt haveanlæg, hvis plan består af to store rektangler, hvor akserne ligger vinkelret på hinanden. De lange lindealleer og bøgehække markerer haverummene. Rosenholm er i dag museum, bl.a. med en række smukt indrettede rum fra 1700-tallet. Herregården ejes af Rosenholm Fonden, hvor medlemmer af Rosenkrantz-slægten sidder i bestyrelsen.

Rosenholm er en af landets fornemste renæssanceherregårde. Her ses vestfløjen, der i hver ende afsluttes af en pavillonbygning. I midten af vestfløjen ses et højt porttårn med et kobbertækket lanternespir.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links