I Folkeparken ligger et amfiteater. Teateret udgøres af tre trapper med scenen i centrum og dækker to tredjedele af en cirkel. Det er udformet i 1934 af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen og renoveret 2016-17.
.

Roskildes centrale grønne områder består sammen med byens kirkegårde af to store parkbælter, der åbner sig mod fjorden.

Nord for domkirken og med udsigt over fjorden ligger Provstemarken, som blev fredet i 1953, med rester af den middelalderlige Sankt Hans Kirke. Provstemarken fortsætter over i Byparken, skænket af byens mæcen O.H. Schmeltz og i 1916 anlagt ved landskabsgartner Aage Hansen som en landskabelig park med store træer og pavillonen Pipers Hus. Byparken munder ved fjorden ud i området omkring Vikingeskibsmuseet.

Det andet parkområde består af tre anlæg: Den gamle Klostermark er fra 1819, Berte Margrethes Anlæg er anlagt 1905‑06 ved klostergartner Chr. Galschiøtt, og i tilslutning hertil anlagdes i 1934 Folkeparken.

De centrale pladser er foruden Domkirkepladsen også Hestetorvet, udformet 1993‑95 af landskabsarkitekt Birgitte Fink, Stændertorvet, udformet 2012‑15 af Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter og Sankt Olai Plads, udformet i 2015 af MASU Planning som en del af Kulturstrøget, der er en serie af forbundne pladser af kulturel og historisk betydning.

Videre læsning

Læs mere om Roskilde

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur