Rubjerg Knude Fyr blev nedlagt i 1968, men står stadig på toppen af klinten. Siden 2016 har det igen været muligt at komme op i fyret.

.

Den jyske vestkyst var et farligt sted for skibsfarten gennem Skagerrak, og mange skibe forliste undervejs. Fra 1850’erne og frem begyndte man derfor at opføre fyrtårne og redningsstationer langs vestkysten. Det gjaldt bl.a. Lønstrup Redningsstation, som med oprettelsen i 1852 blev en af landets første. Samtidig udnævnte man strandfogeder, hvis primære opgaver var at føre tilsyn med stranden samt at bjærge strandingsgods af værdi. Herudover deltog strandfogederne også i bjærgningsarbejdet, når et skib var strandet.

Jens Thomsen blev strandfoged i Rubjerg i 1853. Han havde i 1838 overtaget Strandfogedgården efter sin far og fungerede som strandfoged ved siden af sit arbejde på gården. Det kunne være meget uforudsigeligt, hvornår pligten som strandfoged kaldte. Det skete fx d. 14. februar 1864, da den franske bark Nouvelle Antigone strandede ud for Rubjerg. Jens Thomsen blev tilkaldt, og sammen med andre fik han reddet 10 af 14 besætningsmedlemmer i land. Kaptajnen, andenstyrmanden, en matros og kokken druknede.

Strandfogederne kunne naturligvis ikke forhindre skibe i at strande, så for at hjælpe skibene med at navigere sikkert gennem farvandet blev et fyrtårn opført ved Rubjerg Knude. Fyrtårnets bemanding bestod af en fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser samt deres familier. Rubjerg Knude Fyr blev tændt første gang d. 27. december 1900, og fyrets lys kunne ses på en afstand af 42 km.

I Rubjerg Knude Fyrs knap 70-årige levetid var det et vigtigt pejlemærke på kysten. Op fra klinten begyndte der 1910-20 dog at blæse store mængder sand, som lagde sig omkring bygningerne. Flere forsøg på at holde sandet tilbage slog fejl, og til sidst lå sandet så højt, at det i visse retninger ikke længere var muligt at se fyrets lys fra havet. På det tidspunkt var skibenes navigationsudstyr til gengæld så veludviklede, at Rubjerg Knude Fyr alligevel var overflødigt, og i 1968 blev lyset slukket, og fyret nedlagt.

I dag står det tilsandede Rubjerg Knude Fyr stadig som et vartegn på toppen af Lønstrup Klint. Også strandfogederne findes endnu. I 2016 var der ansat 11 strandfogeder til at overvåge de af Nordjyllands Politikreds’ strandlen, som helt eller delvis ligger i Hjørring Kommune. Strandfogedgården har siden år 2000 fungeret som museum.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv