Rudkøbing Kirkes indre set mod øst.
.

Købstadskirken i Rudkøbing, hvis mure indeholder rester af en ældre kampestenskirke, er en senromansk langhuskirke med samtidigt sakristi ved korets nordside. Kirkens særlige kendetegn er de trekoblede og rundbuede østvinduer, hvoraf det midterste er højest, samt vestgavlens trappefriser.

Rudkøbing Kirke er en ældre landsbykirke fra 1100-tallet og blev i 1200-tallet erstattet af den nuværende teglstenskirke. Det må antages, at Rudkøbings nye status som købstad ligger til grund for opførelsen af en større kirke med plads til en voksende bymenighed. Byggeriet fandt sted i en tid, hvor nye impulser gjorde sig gældende inden for arkitekturen, således er både korets romanske trekoblede østvinduer og hvælvenes gotiske spidsbuer et resultat af byggeriet.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Langeland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker