Højen set fra vest fra afstand
.
Højen set fra nord
.
Højen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37067
Sted- og lokalitetsnummer
200201-60
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

I en strimmel hede ved Årupgård nær Gram ligger en større gravhøj. Hvis man kigger godt efter, kan man også få øje på nogle lave tuer i lyngen. De små jordhøje udgør en meget lille del af Danmarks største gravplads fra begyndelsen af jernalderen (ca. 500-100 f.Kr.) Sydvest for gravhøjen, der er opført i enten sten- eller bronzealderen, har der ligget omkring 1500 små tuegrave. I 1970'erne blev de mange småhøje undersøgt af Haderslev Museum. Tuegravenes diameter varierede mellem 1 og 11 m, og højden oversteg som regel ikke ½ m. Der var næsten aldrig mere end én grav pr. høj, nemlig et lerkar med brændte knogler i midten af anlægget. De fleste af urnerne indeholdt slet ingen gravgaver. I en mindre del af dem kunne der være en dragtnål eller et bæltelukke af bronze eller jern eller evt. et lille lerkar. Egentlige kostbarheder forekom overhovedet ikke. Hver tuegrav var omgivet af en ringformet grøft med to eller flere "indgange". I nogle tilfælde havde der inden for grøften været en stenkreds, et stengærde eller en indhegning af pæle. Tuegravpladser fra den tidlige (førromerske) jernalder er et særlig sydvestjysk fænomen, der kendes fra flere andre steder. Men den største forekomst findes på Årupgård, hvor gravene har dækket et langt større område end det fredede hedestykke.

Original fredningstekst

Ejerlav: Enderupskov, art.115, kortbl.4, parcel 15. Tingl.: 30/10 1931. Gdr. P. Moldt og hustru. Diplom Afmærkn.: 4 MS 1932, Hans Kjær. Lyngklædt areal, 72 x 72 m, nærmest solret, indgrænset af 4 mærke- sten, 1 i hvert hjørne. Omtrent i midten er en høj, 1,25 x 16 m og spredt derom tuegrave, der er ret vanskelige at erkende i den høje lyng. Bevarede og synlige er i al fald 10 tuer. (Nu græsklædt, selv- såede gran og fyr vokser overalt 1963).

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 1.25 m x 16 m. I Toppen en Rævegrav. Lyngklædt, i Hede. Rundt om denne Høj ligger, spredt over et ret stort Areal, en Tuegravplads. Der er ca. 40-50 Tuer, hvoraf flere er udgravede, og Stenene fra Graven ligger i Hullet. Formodentlig er det Pastor Nissen, der har ødelagt dem. De fleste Tuer er ganske smaa, og det nøjagtige Tal kan ikke konstateres, da Lyngen er høj. Heden tænkes tilplantet.
1947
Museal udgravning - Haderslev Museum
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyngklædt areal, 72x72 m, nærmest solret, indgrænset af 4 MSS, een i hvert hjørne. Omtrent i midten er en høj, 1,25x16 m og spredt derom tuegrave, der er ret vanskelige at erkende i den høje lyng. Bevarede og synlige er i al fald 10 tuer.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog kan man ikke se tuerne i det høje græs og infoskiltet trænger til udskiftning.
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst. Høj beliggende på fredet areal. Højen er ca. 1,25 m høj og 25 m i diameter. Den er græsklædt. Højen er beliggende i den nordøstlige del af en tuegravplads og er er udgravet af mag. art. Erik Jørgensen fra Haderslev Museum i 1970/71. Centralgraven var ødelagt, men urner nedsat i højsiden kan dateres til slutningen af bronzealderen. Tuegravpladsen ved Årupgård har været kendt siden 1890´erne. I 1931 blev en mindre del af heden omkring gravpladsen fredet, og i 1970-1972 blev pladsen gravet ud under ledelse af mag.art. Erik Jørgensen fra Haderslev Museum. Gravpladsen tager afsæt i bronzealderhøjen. Herfra strækker den sig mod syd i to bælter, det ene 450 m langt og 100 m bredt, det andet omkring 200 m langt og 100 m bredt. I den dyrkede mark er der udgravet godt 1200 tuegrave. Hertil skal lægges 94 fredede tuegrave samt et ukendt antal, som stadig findes indenfor det fredede hedeareal. Tuerne består af små lave høje op til 11 m i diameter, omgivet af ringgrøfter og med en urne med de brændte rester af den døde placeret omtrent i midten. Ringgrøfterne afbrydes flere steder af jordbroer. To, tre og fire er det almindeligste, men også fem og endda seks ”indgange” er konstateret. Ved de bedst bevarede tuer (dem indenfor hedearealet) kan der konstateres små stengærder rundt om nogle tuer, mens andre har spor efter pæle i grøfternes inderside. I grundform er tuerne meget ens, men deres ydre fremtoning kan variere.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links