gravkammer set fra vest
.
Højen set fra sydøst
.
Højen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
421235
Sted- og lokalitetsnummer
230210-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Vollerup, bd.I, bl. 3, art. 11. Tingl.: 26/9 1934, Hans Petersen. a: sb. 1. Høj, 1 x 9 m, med sænkning i toppen. Træbevokset i skov. b: sb. 2. Høj, 1,25 x 12 m, i toppen større udgravning med sammenkastede sten. Træbevokset i skov. c: sb. 3. Høj, 2,5 x 20 m, med noget ujævn overflade. Træbevokset i skov. d: sb. 4. Høj, 1 x 11 m, med mindre hul i midten. Flere sten spredt på overfladen. 2 sten af et ødelagt kammer på midten. Træbevokset i skov. e: sb. 5. Høj, 0,3 x 6 m, med 6 sten af fodkransen synlige. I midten et lille hul, Træbevokset i skov. f: sb. 6. Høj, 1,5 x 12 m, med flade afgravninger. I midten 3 sten af et rektangulært kammer, 1,1 m langt, den ene endesten mangler. Træbevokset i skov. g: sb. 7. Høj, 3 x 21 m, sammenbygget med sb. 6. Midtpartiet afgravet til bund. I vestlige halvdel ses et dyssekammer, rektangulært, sat af fire sten, den ene lavere, tærskel. Invendigt mål 0,5 x 0,8 m. Dybde 0,4 m. En dæksten synes at ligge ved siden. Træbevokset i skov. h: sb. 8. Høj, 1 x 10 m, hul i midten. Træbevokset i skov. i: sb. 9. Høj 1 x 10 m i midten et lille hul. Træbevokset i skov. j: sb. 10. Høj, 0,75 x 8 m, ret udflydende form. Træbevokset i skov. k: sb. 11. Høj, 0,6 x 10 m. Træbevokset i skov. l: sb. 12. Høj, 2 m høj. Kun en del er bevaret inden for diget, udenfor er det derværende parti bortpløjet. Træbevokset i skov. m: sb. 12a. Lille høj, 0,3 x 3 m. Træbevokset i skov. n: sb. 12b. Lille høj, 0,8 x 9 m, ved skel. Træbevokset i skov. NMI: 0,8 x 8 m.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, 1 x 10 m. I Midten et lille rundt Hul, der dog ikke synes at gaa ret dybt. Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger), efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.
1934
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 10 m, i midten et lille hul. Træbevokset, i skov.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjene stort set fundet i den tidligere beskrevne stand, men det var ikke muligt med fuld sikkerhed at identificere hver enkelt. Der syntes at have været gravet yderligere i sb. 7 og det nævnte dyssekammer sås ikke. Det kan være dækket, men højen som helhed virkede temmelig spoleret. Iøvrigt virkede hele skoven temmelig misligeholdt med masser af afbrækkede grene, døde træer og affald, bl.a. liggende hen over højene. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, beplantningsskader. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov, dyrket (ager). Foto: P.g.a. træerne var det umuligt at fotografere højene.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde ny fredningstekst. Lille udflydende høj. 1x11 m. Flere sten ligger spredt på højen og 2 sten af ødelagt kammer på midten. Kammeret er helt jordfyldt. Der ligger en del træaffald på højen og der ses stubbe efter fældede træer på højen.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links