Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322654
Sted- og lokalitetsnummer
020601-59
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 4/8 1884. (Kmhr. Lehnsgreve C.F.M. Holstein- Ledreborg) MS (Boye) Rund høj, ca. 3 x 20 m. Mod Ø. er en ringe del af foden bortgravet. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi paa en Forhøining, 55' i Diam. 8' h, flad i Toppen, mod Ø er en ubetydelig Del af Randen bortgravet, forøvrig fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, ca. 3 x 20 m. Mod Ø er en ringe Del af Foden bortgravet. Græskl. i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mål ca 3x20 20 m. Højen indhegnet, beskrevet på afstand. Jævnt rundet, forholdsvis flad top, ingen synlig fredningssten. Højen ligger omtrent 50 m fra offentlig vej på kanten af en morænebakke ned mod ådalen, nu noget indeklemt af bebyggelse, udsyn mod N og NØ. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links