Oversigt - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272714
Sted- og lokalitetsnummer
010101-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest i skel 2,5 m x 4 m (Ø-V) x 30 m (N-S). De 30 m svarer omtrent til højens gamle diameter. Bevokset med træer og buske. Virker smukt som høj set fra vejen.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn tildeels sløifet Høi i Skjellet imod Vest. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1918
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeset 1918 ved Thomas Thomsen, jfr. Beretning.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest i Skel 2,5X4(Ø-V)x30(N-S) m. De 30 m svarer omtrent til Højens gamle Diameter. Bevokset med Træer og Buske. Virker smukt som Høj set fra Vejen.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjresten som beskrevet på blå kort. Kun østfoden beliggende Ø for gamle markskel. Vestsiden og centralpartiet må være bortgravet i gammel tid. Ø for skel står højresten med meget stejle sider grundet gamle afgravninger. Bevokset med gamle og halvgamle, knudrede løvtræer, hvortil tæt, uigennemtrængeligt løvkrat om fod. V for markskel er i ca. 40 m afstand anlagt en vej (Dalenborgvej) med bebyggelse mod Ø mellem vej og skel. Bebyggelsen væsentligst sommerhuse, men nr 1 er et helårshus med store dele af huset beliggende inden for højens oprindelige afgrænsning forud for afgravningen. Højen står med lodret væg mod husparcellen, nederst støttet af stensætning, hvorved bænk og bred sti med tilhørende brugsarealer. kommunen, der må have givet byggetilladelse, bør have en kraftig påtale, og der bør tinglyses en bestemmelse om, at ingen form for gravning, ejheller af plantehuller, må finde sted inden for højens oprindelige afgrænsning. Højresten Ø for skellet bør saneres for det meste af bevoksningen. Et eller et par af de ældre løvtræer bør få lov at blive stående. 4.4.89. Højen afskåret ved skellet allerede i 1942. Byggetilladelse og udstykning ulovlige. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig, da det meste af højen er gravet bort. Vil dog efter sanering fremtræde karakteristisk for trafik fra Ø. Ikke offentligt tilgængelig, men markskel til højen fra offentlig vej 25 m i N. Her parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links