Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272715
Sted- og lokalitetsnummer
010101-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/10 1875 22/5 1943 Afmærk.: MS (1887) Høj 3,5 x 23 m. Den nederste del af vestsiden står på et 5 m langt stykke med indtil 1 m høj utilgroet skrænt. Iøv- rigt har den nedre højside en del flade afgravninger mod Ø, S og V, der dog er tilgroede. Højen har kraftig kratbe- voksning.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn fredlyst Høi (tidligere opmaalt). Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5x23 m. Den nederste Del af Vestsiden staar paa et 5 m langt Stykke med indtil 1 m høj utilgroet Skrænt. Iøvrigt har den nedre Højside en Del flade Afgravninger mod Ø, S og V, der dog er tilgroede.Højen har en kraftig Kratbevoksning.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med halvgamle løvtræer øverst og tæt løvkrat nederst på alle sider. Kun få træer på top. Græs på topfladen. Masser af kvas overalt. I S-siden er anlagt en kunstig rævegrav af beton-kloak-rør og brøndringe. Anlægget er søgt skjult ved overdækning af plastic, belagt med græs- og mostørv. 3 åbninger lod sig dog lokalisere uden vanskelighed. Bør i høj grad saneres for skæmmende krat og flertallet af træerne, ligesom rævegraven naturligvis må fjernes. Fra højen, beliggende på toppen af en markant bakke er der fremragende udsigt over Arresø. Derfor bør tinglyses offentlig adgang i form af ikke-befæstet sti fra offentlig vej i N, 25 m fra højen. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig efter tiltrængt sanering p.gr.a. sin størrelse og sin monumentale beliggenhed. Tillige fremragende udsigt over Arresø og omgivelser. Ikke offentligt tilgængelig, men adgang bør sikres. Parkeringsmulighed på offentlig vej 25 m N for højen. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links