Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150382
Sted- og lokalitetsnummer
110606-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1503-82, 81, 80, 83, 84. Tingl.: 7/8 1872, Geodætisk Institut. Høj, "Ashøj", 4,8 x 32 m. Sti på østside. På toppen rejst et stort udsigstårn udenom et højt skorstenslignende murstens- tårn, begge dele af Geodætisk Institut. Højen fredet af Geodætisk Institut. Græsgroet på åben plads i plantage. Præg- tig høj.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSamme Størelse som No 3 [sb. 31, Højden c 15 Fod Tværmaal 70] bærer Generalstabensmærke. Bevoksning: 1980: Græs
1887
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForespørgelse til ejeren vedrørende fredning af højen.
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAs(= "Aas")høj, 4,8 x 32 M. Sti paa østre Side. Fredlyst af Generalstaben, Sten i Top. I Plantage. Bevoksning: 1980: Græs
1926
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1926
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPåtale til ejeren i sammenhæng med planlagt opstilling af en udsigtstribune på højen.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Ashøj", 4,8 x 32 m. Sti paa Østside. Paa Toppen rejst et stort Udsigtstaarn udenom et højt skorstenlignende Murstenstaarn. Begge Dele af Geodætisk Institut. Højen fredet af Geod. Inst. Græsgroet paa aaben Plads i Plantage. Prægtig Høj.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Ashøj". På top større udsigtstårn af træ. Nyere afløser for tidl. beskrevne tårn. Øverst på S-lige højside tilgroede spor efter ældre, overfladisk afgravning. Lignende på N-side. På Ø-lige højside to stier op til 0,4-0,5 m. nedskåret i høj. Den ene helt tilvokset, den anden med vegetationsløs bane. Knallertkørsel op ad østre og nordre højside. *************************************************** Genbesigtigelse 3.5.1983: Der sås ret friske spor af knallertkørsel på højen, men området omkring højen er for nylig afspærret med tråd, så der ikke længere kan køres på højen. Bør holdes under observation. ** Seværdighedsforklaring ** Højen bør efter undertegnedes mening komme i kategorien **, da det drejer sig om en ualmindelig stor, flot høj med vid udsigt fra tårnet. Gode adgangsforhold. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj i lysning i skov. På højen et udsigtstårn i træ (som nævnt i nyberejsningsteksten). Derunder en geodætisk målesten. Sti på højens østside m. diskrete trætrin. Velplejet høj og omgivende areal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links