højens pæneste side, set fra vest
.
oversigt, set fra højtop mod øst, grusgrav på begge sider
.
flintgenstande eroderet ud af højen
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322070
Sted- og lokalitetsnummer
030110-116
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 20 m. Bevokset. Stor udgravning fra SØ og NV. Hus indbygget i NØ-højfod.

Undersøgelseshistorie

1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 x 20 m. Bevokset. Stor Udgravning fra SØ og NV. Hus indbygget i N-Ø Højfod.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2,5 x 20,0 x 10,0 m. Større høj, der er afgravet ved højfoden mod SØ og SV. Derudover ses en mindre nedgravning i den NV-lige højside. Lidt indgravet i NØ-lige højside står et brøstfældigt fasanhus. Højens dimensioner er lidt vanskelige at fastsætte p.g.a. et tæt løvkrat omkring højen. Omtrent 1/3-1/2 af højen er gravet væk mod N. Skrænterne står endnu helt åbne og gravningen må derfor være af forholdsvis nyere dato - jvf. foto 0080202. Mange hånd- til hovedstore sten flyder ned af grusgravskraterets sider. I bunden flyder enkelte sten ca. 0,5 x 0,5 x 0,5 m. 08.07.1983 oplyste skovfogeden, at man jævnligt tog grus og sand der. Dette blev han bedt om at holde op med øjeblikkeligt. 13.06.1984. Skrænterne på den gamle grusgrav i højen stod ikke helt åbne, men var tværtimod bevokset med græs, urter samt nogle løvbuske. Efter min bedømmelse var der ikke hentet grus på stedet i de seneste 5 år, snarere for 10 år siden. Ved telefonisk henvendselse til Lerchenborg Godskontor oplystes, at det nok er 10-12 år siden, man sidst tog grus der og at man i hvert fald ikke gør det mere. M.B. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links