Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230520
Sted- og lokalitetsnummer
180811-266
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 12a, Sydvestlige del, Aulum s.: Høj i skel til matr.nr. 1u, Hede- gård, Vinding s. Matr.nr.1u omfatter den østlige del af hø- jen. Matr.nr.12a omfatter den vestlige del af højen. Høj, 2 x 16 m. Lyngklædt og fyrrebevokset i randen af ager ved sogne- skellet. Højen er gennemgravet fra NNØ-SSV med en 4 m bred, 1 m dyb kløft. I denne et lille hul (0,6 m i diam., 0,45 m dybt). Fra ØNØ (langs med en vej) er gravet en betydelig del af højsiden.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2 M. høj. 18.50 M. i Diam. Fra Vest fører en bred, dyb Indgravning ind til et 4.50 M. stort, 1.15 M. dybt, tilgroet Hul. Fra NØ er foretaget en mindre Indgravning. Den østre Fod er bortskaaren af Landevejen, hvis Vestside danner Sognegrænse. Lynggroet i Hede. (Overført fra 180811, sbnr. 227) Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Gl. skader som i fritekst. Bevokset med græs, løvkrat, løv-, gran- og fyrretræer, i træbælte mellem skovvej og ager. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links