Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330764
Sted- og lokalitetsnummer
190102-180
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3307:64. Rundhøj. 12,5 x 12 x 1,8 m.

Undersøgelseshistorie

2009
Museal rekognoscering - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet er ikke registreret / har intet fredningsnummer. Høj, ca. 2 m. høj og ca. 13 m. i diameter m. gl. plyndringshul i top. Området øst for højen er meget kuperet, kan være flere høje eller indlandsklitter.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2012
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerHøj, 180 cm høj, 12,5 m NS og 12m ØV. Alle siderne står meget stejlt, mod vest er den dog lidt mere udflydende. Højfoden er dog skarpt afsat. Der er en svag fordybning på ca. 30 cm i østsiden af toppen, som omfatter hele NØ-delen af højen. Fordybningen behøver ikke være reel, men kan skyldes at der muligvis ligger et lag flyvesand på SV-delen af højen. Højen er bevokset med 4 graner og 6-7 løvtræer/buske i plantage. Højen har dog været friholdt for egentlig tilplantning. På ortofotos lå højen i hede i 1945, og i plantage i 1964, hvor den dog var friholt for plantning. For at slå fast om der var tale om en høj eller en indlandsklit blev der med spade gravet et 30x30 cm bredt og 50 cm dybt hul, hvor højtoppen knækkede over i nordøstsiden. Hullet blev gravet 2 meter SV for den nordøstlige højfod. Lagfølgen i prøvehullet var som følger fra top mod bund: Øverst var der 9 cm lyngtørv, herunder var der et 11 cm tykt lag af gulbrunt sand (vækstlaget), hvorunder der var 20 cm gult sand, der tolkes som et gammelt flyvesandslag (og som kan være det, der er kraftigere på højtoppens SV-side). Under flyvesandet dukkede der gråbrunt sand op, med et tyndt sort lag i toppen. Der gravedes 10 cm ned i det gråbrune lag, der så ud til at fortsætte længere ned. Laget tolkes som en gammel muldhorisont, der har udgjort overfladen af gravhøjen. Efter at have påvist den gamle højoverflade blev der ikke gravet dybere.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links