Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
402713
Sted- og lokalitetsnummer
050205-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: *************** Høj, 3 x 20 m. Den østlige halvdel bortgravet lige som højfoden i nord. I sydvest en stor udgravning.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Jordhøi omtr. 8 Fod høi, halvt sløifet. Hovedgraven er maaske ikke naaet. Alle Høiene [sb. 14-38] paa Ambæk og Runeklint Marker ligger paa jævn eller svagt bølgeformet Mark, de de synes for største Delen at have været temmelig smaa, i nogle af Høiene er Hovedgraven sandsynligvis endnu ikke naaet. Det oprindelige Antal af Høie har utvivlsomt været ikke lidet større end det her anførte, idet mange ere saa udjævnede, at de ikke med Sikkerhed tør anføres.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 3+20 m. Østl. Halvdel sløjfet ved Bygning af Skur, i SV stor Indgravning, Nordfoden bortgravet.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links