Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31304
Sted- og lokalitetsnummer
020306-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredlyst af fhv. gårdejer Søren Andersen og hustru Maren Andersen; fredning tiltrådt af Københavns magistrat. Dekl. tingl. 26/6 1922 (fhv. gdr. Søren Andersen) Diplom (lydende på gårdejerens og hans hustrus navne) Afmærkning: MS (1924, Hans Kjær) Beskrivelse i deklarationen fra 1922: En høj fra oldtiden, -Danshøj-, i ejendommens have. Den er ca. 5½ m høj, 32 m i tværmål. Foden er noget beskåren og let omdannet. Nordre side står ret stejlt som følge af ældre afgravning. I vestre fod er der et mindre indhak med bord og bænke. Op om siden en sneglegang. I toppen et helt nedsunket? målepunkt. Overfladen i det hele noget ujævn. Mest er højen bevokset med græs og mindre buske. Højens nuværende karakter forbeholdes opretholdt. Når træer fældes, må rødderne ikke opgraves. Jeg - forbeholder for mig, men ikke for følgende ejere at beskære foden: nordvest i indtil 1 al. bredde fra kanten. Tekst fra fredningsrejsen i 1938: "Danshøj", 5,5 x 32 m. I toppen generalstabsmærke. Overfladen ujævn. Om siden en sneglegang. Siden mod nord stejl på grund af ældre afgravning. Indhak i foden mod vest; foden noget be- skåret og let omdannet.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 25 Meter i Tværmaal, 6 Meter høi, 1/3 Del mod Nord er afgravet. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Danshøj", 5,5 x 32 m. I toppen Generalstabsmærke. Overfladen ujævn. Om siden en sneglegang. Siden mod nord stejl på grund af ældre afgravning. Indhak i foden mod vest, foden noget beskåret og let omdannet. Fredet ved deklaration af 26/6 1922.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 6,0x32,0x25,0 m. Største diam. Ø-V. Film:JÅP:004:07:08. Temmlig deformeret og afgravet med "sneglegang", der får højen til at se "terrasseret" ud. Formen er nu nærmest firkantet p.g.a. afgravningerne. Sneglegangen er ved højfod kantet med sten. I den Ø højfod er anlagt en stenomsat "grotte", ca. 1 x 2 m. I den V højside ses en stor, gammel afgravning. Højsiderne er temmelig stejle. På toppen stået en "pryd-dysse" og en flagstang. Umiddelbart N for højen, tangerende højfod, ligger en ældre ladebygning, og i NØ er anbragt en "terrasse" eller et fundament, omsat med en betonkant, som også går helt op til højfoden. Højen er delvist græsbevokset på toppen og den sydlige højside, men erforl største delen helt bar. Der vokser nogle gamle bøgetræer på højen og i S, ud mod Langagervej og Danshøjvej, er en hel del krat. 23. maj 2002: En nabo har telefonisk oplyst, at pryddyssen er fjernet, stenene er blevet trillet ned ad højen. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1989
Museal besigtigelse - Københavns Museum
1989
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTætbevokset høj med store afgravninger mod syd. Sneglegang til den ujævne topflade, som krones af en lille "stendysse" og flagstang. Fredningssten in situ.
1989
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog uden flagstang.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links