145 oversigt. Set fra N.
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38242
Sted- og lokalitetsnummer
040509-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/2 1907. Fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø fideikommisgods; fredningen tiltrådt af forpagterne af lodderne matr.nr. 5, 7,8 og 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen "Dronning Margrethes høj", 3,5 x 28 m. Bevokset i ager. Me- get ødelagt af rævegrave. (Ellers stor og med fin udsigt).

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi "Dronning Margrethes Høi". 28 1/3 Meter i Tværmaal, 3 1/2 M høi Tæt bevoxet med Træer og Krat. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Dronning Margrethes Høj" 3 1/2 x 28 m. Bevokset i Ager. Meget ødelagt af Rævegrave. (Ellers stor og med fin Udsigt).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStatelig rundhøj, "Dronning Margrethes Høj". Noget forgravet, især mod nord, sandsynligvis af ræve. Dækket af løvkrat og -træer, mod SV og ved toppen lidt græs. Et par meter uden for højfoden friholdes for dyrkning. Derved fremkommet et plateau p.g.a. materialetransport ved pløjningen: . Mål: 5,4x28x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Statelig høj med udsigt over hele egnen. Smålandsfarvandet skimtes (vist) i horisonten. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links