Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
303089
Sted- og lokalitetsnummer
020302-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredlyst af Gentofte kommunalbestyrelse. Tingl. 1/6 1921. Afmærkn.: M.P. 1939 31/3-39 ved nævns kendelse afsat 5 m, mod S til vej. En høj, "Ellehøj", 2,65 x 18 m. Om foden, et lille stykke oppe, en rundtløbende sti. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod syd dog til vej. 442/54

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi, "Ellehøi", 18 Meter i Tværmaal, 2,65 M høi. Der er en Gang, Høien rundt lidt over Foden. Høien er bevoxet med enkelte unge Træer. Ellers nogenlunde bevaret. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
1931
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeset 12/9 -1931. Højen ligger nu umiddelbart op til Vejen. "Ewaldsbakken" paa en indhegnet Græsplæne. Fra Vejen fører en Sti med Trætrin ad Højens sydøstlige Side op til Toppen, hvor der er anbragt en Bænk. Stien rundt om Højen er forsvunden, Højsiderne er græsklædte og delvis beplantet med Træer, også paa Højens Top findes et Træ.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Ellehøj", 2,65 x 18 m. Om Foden, et lille Stykke oppe, en rundtløbende Sti. Fredlyst af Gentofte Kommunalbestyrelse, 1/6 1921. 31/3 1939 ved Nævns Kendelse afsat 5 m mod Syd til Vej. [[442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Stensat trappe til højtop i NØ. På højfoden en udsigtsbænk. Nåletræsbevoksning med bunddække af løvfældende buske. Dele af overfladen pletvist afslidt ved færdsel. Beliggende på iøvrigt ubebygget parcel, hvor restarealet er velklippet græsplæne. Skilt (Ordensreglement for kommunale parker) opsat ved NØ-lige højfod. Støder op mod kommunal villavej med gode parkeringsmuligheder. Højfod sikret mod udskridning mod fortov med støttemur et par meter Ø for foden. Vil vinde ved jævnlig udtynding af buskvækster på højsider samt tilsåning af topflade med græs. Film: nr. 1 fra NV, 2 fra NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv, men betydelig rekreativ værdi p.gr.a. vidt udsyn over nærmeste omegn. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog nu bevokset med græs og buske.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links