Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302521
Sted- og lokalitetsnummer
010202-149
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Deklaration tingl. 26/8 1890 (Geheimekonferentsråd Baron C. Bille Brahe, tiltrådt af fæster Hendrik Petersen.) Høj "Fagerhøj", 4,5 x 29 m. Overfladen uregelmæssig p. gr. af rævegrave. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSv. for gården ligger en anselig gravhøj "Favrhøj" kaldet, hvis omkreds's nuværende størrelse 305' næppe er den oprindelige, eftersom en del fyld er afgravet i siderne, som forøvrigt ere gennemskårne af rævegrave. Foroven er højen temmelig flad, men måler dog sikkert endnu godt 8 alen i højde. Om denne høj gælder det samme som om den foran nævnte [bevares til fredn.]. Bevoksning: 1989: Græs
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Fagerhøj", 4,5 x 29 m, Overfladen uregelmæssig p. Gr. af Rævegrave. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadigelse af kreaturer.
1952
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNu nogenlunde jævn overflade, men stærkt skrånende sider, især i V, hvor der må være foretaget afgravning i gammel tid langs derværende skeldige. Græsklædt. Fritliggende i ager, dog med afgravede V-fod stødende op mod N-S-gående skeldige. Kunstig rævegrav af kloakrør (beton) anlagt på sydlige del af topfladen. 3 åbninger heraf lokaliseret, men flere kunne være skjult i det høje græs. 5.10.89. Den er pløjet for tæt i V. En sten er skubbet ud - muligvis en randsten. Rævegraven og pløjningen er påtalt mundtligt over for ejeren, som lovede fremover ikke at pløje så tæt på højen. Han lovede endvidere at fjerne det yderste cementrør i rævegraven samt at dække hullet til (det er ikke ham selv, som har omlagt rævegraven, men hans forgænger, han har kun ejet jorden i 5 år). Navn og adresse på berejserblanket. Mål: 5x28x30 m. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles seværdig p.gr.a. sin størrelse. Tilgængelig via markvej langs skeldige fra offentlig vej i N. Bevoksning: 1989: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links