slid på høj, set fra syd
.
oversigt, set fra syd
.
oversigt, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
29243
Sted- og lokalitetsnummer
030412-134
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/12 1909, forpagter Peter Madsen. Høj (en af Femhøjene) 3 x 22 m. I overfladen et større hul og en del små huller. Tæt tilgroet med buske og træer.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI det nordvestre Hjørne ligger en af Femhøvene (se Matr.nr.17a) Den er meget beskadiget og for en Del overvoxet med Tjørn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj (en af Femhøjene) 3 x 22 m. I Overfladen et større og en Del smaa Huller. Tæt tilgroet med Buske og Træer.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tornehøj", 2,2 x 18 x 14 m. Meget ujævn overflade efter gamle gravninger. Desuden er der slidt en del stier i højoverfladen, antagelig ved børns leg. Bør soigneres og holdes under løbende tilsyn på grund af den tilgrænsende bebyggelse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå grund af stærk slidtage og gravninger er højen blevet restaureret ved tilførelse af grus og muld. Højen fremstår idag som værende 19 m i Ø-V, 14 m i N-S og indtil 4 m høj. I NNV ses to formodede randsten.
1984
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links