Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36065
Sted- og lokalitetsnummer
190403-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Kalvslund, bd.I, bl.3, art.3; Hjortvad. Fladhøj, 3,50 (fra Ø) - 3,80 x 34 (N-S) - 28 m (Ø-V). Topfladens diameter indtil 20 m. Hul i topfladens midte, diam. 2,25 m, 0,70 m dybt. Hul nordligt i top 2,50 x 2 m, 0,45 m dybt; sænkning tæt VNV herfor, diam. ca. 1,50 m, ca. 0,20 m. dyb. Hul i topfladens sydlige del 4 x 1,80 m, 0,55 m dybt og tæt S derfor diam. ca. 1 m, 0,40 m dybt. Hul i topfladens SØ-rand 4,50 x 1,50 m, 0,50 m dybt. Sænkning ned ad N-side i 2,25 m's bredde. Ca. 2 m bred og ind- til 0,50 m dyb grøft omtrent i N-S henover topfladens vestlige del til fod i NV. I grøften ligger lidt over foden, en sten 0,70 x 0,45 x 0,35 m. Det nederste af V-siden og foden i Ø udpløjet. Græsklædt, bevokset med gyvel, på tre sider omgivet med tjørnehæk, i ager (og lille granplantning).

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFladhøj, 3-3,50 m høj, 33 m i Tværm. i N.-S., 21-22 m i Ø-V. I Toppen flere mindre Huller. Siderne, navnlig med V og S, afgravede. Hen over Højtoppens vestre Del i Retning N.-S. fører en 1,80-2,25 m br., 0,25-0,50 m dyb Grøft. Trods Beskadigelsen endnu et ejendommeligt og fredningsværdigt Mindesmærke. Græsklædt. I Ager.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[sb 31-48] Højsignaturerne på det til den gamle sognebeskrivelse (Hygum sogn) svarende sb.- kort stemmer ikke overens med den i texten indføjede kortskitse. Signaturerne er placeret anderledes, desuden er der til to af signaturerne på sb.-kortet knyttet to gange to sb.-nr.e (til den ene 8 og 14, til den anden 12 og 13), medens en signatur på samme kort (mellem 2 og 16) ikke har noget tal vedføjet. Ved fredningsrejsen (1955) revideredes højgruppens afmærkning med det resultat, at hverken skitsens eller sb.-kortets afmærkning er korrekt, idet skitsen dog kommer de virkelige forhold nærmest. Til den på sb.-kortet anførte højsignatur uden vedføjet sb.-nr, til hvilken intet modsvarer på skitsen, syntes ej heller i marken at modsvare nogen højrest. På det nye sb.-kort er højgruppen afsat i den reviderede form, og sb.-nr.e er vedføjet i så nær analogi med skitsen som vel muligt.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFladhøj, 3,50 (fra ø) - 3,80 x 34 (n-s) - 28 m (ø-v). Topfladens diameter indtil 20 m. Hul i topfladens midte, diam. 2,25 m, 0,70 m dybt. Hul nordligt i top 2,50 x 2 m, 0,45 m dybt, sænkning vnv herfor, diam. ca. 1,50 m, ca. 0,20 m dyb. Hul i topfladens sydlige del 4 x 1,80 m, 0,55 m dybt og tæt s derfor diam. ca. 1 m, 0,40 m dybt. Hul i topfladens sø-rand 4,50 x 1,50 m, 0,50 m dybt. Sænkning ned ad n-side i 2,25 meters bredde. Ca. 2 m bred og indtil 0,50 m dyb grøft omtrent i n-s henover topfladens vestlige del til fod i nv. I grøften ligger, lidt over foden, en sten 0,70 x 0,45 x 0,35 m. Det nederste af v-siden og foden i ø udpløjet. Græsklædt, bevokset med gyvel, på tre sider omgivet med tjørnehæk, i ager (og lille granplantning).
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links