Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140345
Sted- og lokalitetsnummer
110112-98
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/9 1901, godsejer H. Lutzhøft, Tandrup. Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, "Frejshøj", 35 x 6,5 m. I midten 7 m vid, 2,7 m dyb udgravning. Lynggroet i plantage. MS mod SØ.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredshøi, helt udgravet fra Toppen dybt ned, 100 Fod i Tværmaal, omtrent 20 Fod høi.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget anselig, fredet, men ødelagt Høj. 35 m. i Tværm., 6.5 m. h. Kaldes 'Frejshøj' I Midten Udgravning, 7 vid, 2.5 m. d., tilgroet, ført ind gennem Østsiden. Fylden udkastet mod Ø. I øvrigt velbevaret med smuk, stejl Side. MS ved Fod mod SØ (for langt nede). Lynggroet i beplantet Hede. De 21 Høje Nr. 78-98 ligge paa 'Tandrup Hede', en Hedestrækning, tidligere tilhørende Tandrup Hovedgaard i Bedsted Sogn. 1901 solgte Tandrups Ejer, Godsejer H. Lützhøft, Heden til Sønderhaa Kommune, men fredlyste forinden de 16 Høje Nr. 79-82, 85, 89, 91-94, 96-98. Højene 85-89 samt 98 ses paa Fotografiet Pl. I, 98 noget tilhøjre for Billedets Midte, 85-89 længst tilhøjre. Højene ere tagne fra N. (fra Høj 204). 1912 fandtes Højene 93-94 og 96-97 beplantede trods Fredningen, men efterat Sønderhaa Sogneraad var tilskrevet desangaaende, indløb der herfra d. 6. Septbr. 1912 Meddelelse om at Beplantningen var fjærnet (Journ. Nr. 516/12). Svarende til disse 21 Høje har E. 1877 i sin Beretning de 18 Høje Nr. 14-31, paa Matrikulskortet har han dog kun afsat 17 Høje. Paa Grund af utilstrækkelig Betegnelsesmaade er det umuligt i det enkelte at identificere E.'s Høje med Højene 1912, heller ikke vilde noget vindes herved, da E.'s Beskrivelser er meget summariske. Det ses, at alle Beskadigelserne af Højene ligger forud for E.'s Tid, da han omtaler dem. Høj Nr. 98 kalder han 'Fredshøj'. I Engelhardt's beskrivelse af 1877 findes under Nr. 15-31 følgende tekst: Nr. 15: Mellemstor Høi, dybt udgravet midt i. Nr. 16-18: Udgravede, tildels ødelagte smaa Høie. Nr. 19-28: Mellemstore Hedehøie, alle udgravede fra Toppen nedad og sædvanlig i den sydlige Side. Nr. 29: Anselig Høi, 73 Fod Tværmaal, 15 Fod høi, udgravet midt i. Nr. 30-31: Mellemstore, udgravede Jordhøie.
1912
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Frejshøj", 35 x 6,5 m. I Midten 7 m vid, 2,7 m dyb Udgravning. Lynggroet i Plantage. MS mod SØ.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, græsklædt og bregnebevokset høj i plantage.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links