Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272723
Sted- og lokalitetsnummer
010101-51
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Diplom. Høj. 6,3 x 30 m. Nordsiden stejl på grund af gammel afgrav- ning. Vestsiden ujævn. Henimod toppe mod V og SV et skred. I toppen en svag lille hulning. Over nedre østre side går et skeldige. Vestsiden bevokset med et par gamle tjørn. Mod nord lidt småtræer. Iøvrigt bevokset med græs.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Bakkeknold ved Skjellet til "Lykkeland" ligger en smuk, imod N.V. afgravet Høi, der fra N. - S. er 87' i Diameter og omtrent 16' høi. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 6,3x30 m. Nordsiden stejl paa Grund af gammel Afgravning, Vestsiden ujævn. Henimod Toppen mod V og SV et Skred. I Toppen en svag lille Hulning. Over nedre østre Side gaar et Skeldige. Vestsiden bevokset med et Par gamle Tjørn. Mod Nord lidt Smaatræer. Iøvrigt bevokset med Græs.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige, inclusive den betydelige højde. Bevokset med adskillige gamle og halvgamle løvtræer spredt på N-siden. Hertil adskillige unge træer øverst på øvrige sider, suppleret med uigennemtrængeligt løvkrat nederst på V-, S- og Ø-fod. Bør i høj grad saneres sammen med tvillinghøjen 2727:24. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med tvillinghøjen i Ø ganske seværdig på gr. af størrelsen, dog først efter kraftig sanering af bevoksningen. Ikke offentligt tilgængelig, men et skeldige fører til højene fra offentlig vej 50 m i S. Synlig viden om for trafik fra Syd. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links