Fortidsminde set fra nord
.
Fortidsminde set fra nordvest
.
Forklaringstekst til Gisselhøj
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39141
Sted- og lokalitetsnummer
090415-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mægtig rundhøj, "Gisselhøj", 25-26 m i diam., 5-5,5 m h. mod N og NNV, 3,5-4 m h. mod S. I toppen stor, flad sænkning, 9-10 i diam., indtil 2 m dyb. Tværs over højen i ØNØ-VSV og delende den i 2 omtr. lige store halvdele et jorddige, ca. 2 br., 0,8-1 h. med en syrenhæk. Mod V og N og tildels mod Ø falder højen stejlt af, medens den mod S og tildels mod Ø forløber mindre stejlt, tildels ujævnt. Mod SSØ fin- des der 2-2,5 m oppe ad siden en afsats og foran den en ganske lav vold. Op til diget mod V en indgravning ca. 2 2 x 2,5 m, indtil 1 m dyb. I højens sider ses flere steder, især mod V og N, en del større og mindre kampesten. Lyng- og græsklædt i ager. Matr.nr. 12s: Høj, "Gisselhøj" i skel til matr.nr. 6a af Jorløse.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Det Kulturhistoriske Centralregister
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Gisselhøj" forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet følgende dog tilføjes: Højens N- og V-sider står yderst stejlt som følge af ældre tiders afpløjning. I V-siden ses ca 1,5 m over markoverfladen 3 fodkranssten ved siden af hinanden. S og Ø for højen, indtil 2-3 m fra højfoden, står en ca 25 årig granplantning, der helt lukker af for udsynet fra disse verdenshjørner til denne statelige storhøj, der rejser sig 5,5-7 m over omgivende terræn. Denne beplantning må anses for uheldig og bør - idetmindste på længere sigt - fjernes. I og omkring topkrateret en del brombærkrat. Desuden spredte buske og småtræer på højen, samt den i fredningsteksten nævnte "syrenhæk" - et levende hegn - på skeldiget, der skærer op over højen, tværs gennem topkrateret og ned over den modsatte side. Når granplantningen fjernes fra højomgivelserne og en visuel frilæggelse derved opnås, vil det være rimeligt at foretage pleje af højen. Adgang mulig langs markskel. 1988: Aftale indgået mellem Fyns amt og ejeren ang. fremtidig frilæggelse af højen. Mål: 6,5x32x32 m. ** Seværdighedsforklaring ** En usædvanlig monumental storhøj, synlig fra et stort opland. Bevoksning: 1987: Græs og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en gravhøj der ligger i delvist dyrket mark og plantage. Højen har en diameter på 32 meter og en højde på 6,5 meter.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links