oversigt, trampesti/-kløft, set fra øst
.
trampesti/-kløft, set fra øst
.
trampesti/-kløft, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332625
Sted- og lokalitetsnummer
020109-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort med 3326-26 Dekl. tingl. 4/8 1884 (Kmhr. Lehnsgreve C.E.M. Holstein- Ledreborg) Rund, toppet høj, 3-4 x 15 m. Stort parti mod SV afgravet, men atter tilgroet. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredlyst rund Høi, 19 Meter i Tværmaal, 3,15 M høi. Noget afskaaren mod Syd. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund, toppet Høj, 3-4 x 15 m. Stort Parti mod SV. afgravet, men atter tilgroet. Græsklædt i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mål ca 3-4 m x15x15 m, noget uregelmæssigt rundet og hvælvet. Tæt lav løvbevoksning hindrer nærmere beskrivelse, ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 100 m fra offentlig vej, en cykelsti fører tæt forbi højen, der ligger på et udyrket stykke i et ikke helt udbygget parcelhuskvarter. Der er stier i vegetationgen flere steder op ad højsiden. Den ligger ret højt i terræn på kant af skråning. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links