Oversigt set fra nord. Landmålerstokke markerer højens omkreds
.
Oversigt set fra syd. Landmålerstokke markerer højens omkreds
.
Oversigt set fra nord. Landmålerstokke markerer højens omkreds
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110787
Sted- og lokalitetsnummer
110708-24
Anlæg
Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.

Original fredningstekst

Ikke tinglyst: Rundhøj, 7,7 m i diameter. Randsten på øst- og sydsiden af foden.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBautastens - Gravplads fra yngre Jernalder. [y] Rundhøi - Randstene. Tværm. 23 Fod. Høide 2½ Fod.
1881
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[81]. Høj, vag af Kontur, Diam. ca. 7 M.
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI 1937 blev alle de omfældne Sten genrejst.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterRundhøj, 7,7 m i diam. Randsten på øst- og sydsiden af foden.
2013
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Museal besigtigelse - Museum ThyAnlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Rundhøj. 7,7 x 7,7 x 0,5 – 0,6 m. 19 m i omkreds. To synlige randsten til syd, fem delvist synlige randsten til øst. Bevokset med græsser, lyng, revling og gederams. Beliggende nordøstligt i det fredede areal, 6 m sydvest for den nordøstligste fredningssten.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links