Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
352427
Sted- og lokalitetsnummer
040214-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/3 1854. Fredlyst af Sorø Akademi ved reservation i skøde. Tingl. 26/4 1854. Afmærkn.: MS 1889. Høj, "Hagbards Høj", 6,25 x 32 m. I toppen mindre hul, midt på overdelen fordybning. Ved foden mindre hul. Overfladen meget uregelmæssig. Højen skamferet ved kreaturer. Hegn bør opsættes. Græsgroet i ager. NMI.: Høj.......mindre hul. NØ.side tidligere benyttet som skydevold. Overfladen meget uregelmæssig. Højen skamferet ved at kreaturer har aftrampet bevoksningen og herved dannet nye og uddybet gam- le fordybninger. Med tiden vil denne prægtige høj blive helt ødelagt. Hegn bør opsættes. Græsgroet. I ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.1. Paa den øverste Skraaning af den høie Bakke ligger den saakaldte Habors Høi, en betydelig rund Jordhøi, c. 100 Fod i Tværmaal og 20 Fod høi. Ved Foden sees enkelte Randsten, 2-3 Fod store. I Midten af Høiens Overdel findes en Fordybning c. 5 Fod dyb. Et mindre Hul er gravet i Toppen af Høien og ved dens Fod, begge i den nyeste Tid. Høiens nordøstlige Side er endvidere blevet stærkt beskadiget ved, at den benyttes som Skydevold, Grønsvær og Jord er bortgravet i en Dybde af et Par Fod. ... I Hullerne i Høi Nr.1 optoges et Par Flækker og Stykker af Stenalders Potteskaar.... Bevoksning: 1983: Græs og Lyng
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Habors (Hagbards) Høj" - se Dr. S.Mullers Indberetning om Oldtidsm. under Sorø Academi. Højen har været omsat med Sten, der c. 1840 toges til Alsted Mølle. Rester af Kredsen spores mod Vest, hvor Højen er ubeskadiget. Jordfylden synes meget stenfri, i den ved gjennemskæring af Højens Top omkastede Jord spire Græsarter frem, der tyder hen paa, at Højfylden maa være Kjærjord. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng
1936
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Hagbards Høj", 6.25 x 32 m. I Toppen mindre Hul, midt paa Overdelen Fordybning 1.5 m. dyb. Ved Foden mindre Hul. NØ. Side tidligere benyttet som Skydevold. Overfladen meget uregelmæssig. Højen skamferet ved at Kreaturer har aftrampet Bevoksningen og herved dannet nye og uddybet gamle Fordybninger. Med Tiden vil denne prægtige Høj blive helt ødelagt. Hegn bør opsættes. Græsgroet. I Ager.[Senere arealfredn. se journ.90/50].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hagbards Høj" (på kort "Hagbarts Høj"). Meget stor høj, mål ca. 6,25 x 32 x 32 m., rundet og hvælvet . Der er flere ældre fordybninger i højen, især i toppen, omtrent på midten et ca. 2 x 2 m. hul, alle tilgroede. Højen ligger i mindre indhegning med græs. Mulighed for parkering. Der er enkelte muldvarpeskud, især i N-siden. Højen ligger højt i landskabet på kanten af skrænt ned mod Suså nær Tuelsås udløb. Markvej med grus til højen, ca. 6- 700 m. fra landevej. Der stod en campingvogn nær 100 m.'s grænsen mod NØ og affaldsjord mellem denne og "Elmehøj" mod N. Ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor høj nær andre mindesmærker på skrænt ved ådal. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumStor gravhøj med græs og lyng. Flot beliggenhed.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links