Oversigt set fra S
.
Nordlige højfod med tilplantning ud for, set fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181252
Sted- og lokalitetsnummer
140604-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lyngklædt høj i nyopdyrket hede, 1,30 x 12 m. Højen er tilplantet med små buske. Over højens nord-side en enkelt plovfure. Østlige fod overpløjet efter fredningslovens ikrafttræden. I toppen krater, diameter ca. 3 m.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er lyngklædt. Dens Fod har været omsat med middelstore Koltringer, som nu ere udbrudte og næsten alle bortførte. Et Brud sees i Toppen, og i dette er en stor Steen. Om Brudet har naaet Bunden vides ikke.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyngklædt høj i nyopdyrket hede 1,30 x 12 m. Højen er tilplantet med smaa buske. Over højens N-side en enkelt plovfure. Ø-fod overpløjet efter fredningslovens ikrafttræden. I toppen krater, diam. ca. 3 m. (Jfr. journ. Nr. 240/49). Tingl 7/5 49.1948: Ø-foden overpløjet efter fredningslovens ikrafttræden. Det pløjede omraade vil atter blive inddraget under fredningen. Ved pløjningen mener ejeren at have paatruffet en fodkrans af ca. hovedstore sten. Over N-siden en enkelt plovfure. [[Fredet]]
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links