bevoksning på høj, set fra ØSØ
.
oversigt, set fra vest
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292654
Sted- og lokalitetsnummer
010205-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

MS 1896 Høj, "Hvilshøj", 4,5 x 32 m. Fordybning mod N. Foden afplø- jet. Tæt bevokset med træer og buske i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNord for Skedys [sb.24] nærmere stranden ligger en anselig med graner beplantet høj "Hvilshøj" kaldet. Ved foden, der er bortskåren omtr. 3 al. ind mod nv., og som, efter hvad der her spores, er omgiven med en stensat kreds, måler den omtr. 307'. I højens top er der mod n.v. en fordybning, der vidner om tidligere gravninger. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Hvilshøj", 4,5 x 32 m. Fordybning mod N. Foden afpløjet. Tæt bevokset med Træer og Buske i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hvilshøj" - Stor, smuk høj i offentligt tilgængeligt, friareal mellem sommerhusudstykning og dyrket ager. Højen er tæt bevokset med nåletræer, løvtræer og buske. Højsiderne er let afpløjede fra gammel tid. Kompostbunke v. højens NØ-fod + træaffald (senere væk). På grund af højens mangelfulde bundvegetation er højoverfladen specielt i siderne sårbare for erosion. Bred, lav sænkning fra toppen af højen ned af NØ-siden. Plejeforslag: udtyning af bevoksning på højen og omkring den (specielt på nordsiden) for at afhjælpe mangelen på bundvegetation og for at gøre højen mere synlig i landskabet. Nyudplantning af fyrretræer (mere end 2 år gamle) i afst. af indtil 6 m. fra højfod bør påtales. Påtale og påbud bør for at give mening kombineres med pleje. Mål: 5x29x28 m. Fra berejserkommentarer: ...Ikke skæmmende og hindrer ikke udsynet til højen. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links