OS, set fra NV
.
OS, set fra Ø
.
OS, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533426
Sted- og lokalitetsnummer
060303-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Høj, ca. 3 x 30 m. Velbevaret. Tæt bevokset med krat i ager. Matr.nr. Høj i skel til matr. nr. 18 af Nylars.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Stenhøi (ubeskadiget) Stenene titte frem overalt i Overfladen. En udhuldet Slibesten eller Kornknuser ligger paa Høiens Skraaning og synes at have ligget der altid. Den kan imidlertid ogsaa være fundet paa Marken og henlagt her... Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca 3 x 30 m. Velbevaret. Tæt bevokset med Krat, i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMonumental storhøj helt dækket af bevoksning af især kirsebær, ask, hassel og roser. 4,8 x 42 x 38 m. Betydelige ældre markstenshenlæggelser på højfoden og det udyrkede areal omkring denne, ved nordlige højfod ligefrem i form af svære bunker indeholdende tonstunge kampesten. På toppen en bølgeblikplade fra et nu opgivet vildtfodringssted. Højen ville ved pleje vinde betydeligt i landskabelig virkning. Pleje bør dog ske efter botanisk vurdering, på højen ses bl.a. storblomstret kodriver og gøgeurt (arten uvis) Bevoksning: 1985: Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links