Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452520
Sted- og lokalitetsnummer
070619-127
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Lille Sakshøj", 16 x 10 m; stejlt afgravede sider i SØ, NV og SV. 3 m høj. Top svagt udhulet; her stenbænk. Græs, krat og enkelte træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Saxehøi. Anselig Jordhøi paa flad Mark, afskaaren i den ene Side. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lille Sakshøj", 16 x 10 m, stejlt afgravede sider i sydøst, nordvest og sydvest. 3 m høj. Top svagt udhulet, her stenbænk. Græs, Krat og enkelte træer, i ager.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen ødelagt ved pløjning.
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj ("Lille Sakshøj"). Beskadigelser: Højens sider er stejlt afgravet mod SØ, NV og SV, som omtalt i fredningslisten. Der pløjes tæt om højen og de løspløjede randsten, især mod SV og N er kastet ind på højen. Afgravning af toppen, især mod N. På top rest af stenbænk i form af 1 stor, flad sten - som i fredn.liste. Kort sagt misrøgtet. Højen kan stadig reddes: for tæt-pløjning bør ophøre. Lossepladsaktivitet stoppes, lille sti etableres f.eks. (men dette kun i tilknytning til konstant tilsyn). Beliggenhed: Beskadigelse. Højt i terrænet, i dyrket ager. 30 m fra kant af grudgrav/losseplads - i udkant af villakvarter. Beplantning: 1 stor, moden bøg på top + mindre træer. Tilstand: Højen bærer præg af tidligere at have været yndet fortidsminde, værdsat af ejeren. Mål: 2,5x16x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke seværdig nu. Højen kan blive 3-* om losseplads-aktivitet stoppes, for-tæt-pløjning ophører. Der kan let etableres lille sti de 30 m over dyrket ager. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1983
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn del jord er fjernet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links