Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380621
Sted- og lokalitetsnummer
210104-73
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,9 m høj, 15 m i diameter. Fladt hvælvet. Overfladen ujævn. Omrids udflydende. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer er ved Undersøgelsen 1910 i Hee Andersens Notebog opført 2 velbevarede Høje (Rejsekortet No 14-15), samt som No 16 anført "2 uregelmæssige Høje [sb. 14, 14A, 14B og 73], henved 10' høje. Hvis det er Gravhøje, hvad jeg næppe tror, maa de være stærkt beskadigede ved Gravning. Ogsaa ellers findes der rundtom i Terrænet Forhøjninger [sb. 0A], men af mindre Størrelse, og ingen, der kan bestemmes som Gravhøje". - Om end en Del af dette Terræn er dækket af tæt Krat og absolut Sikkerhed saaledes ikke kan naas, bør disse Punkter sikkert udgaa, idet den Del, der ligger træfrit, er et udpræget Sandflugtsterræn, just med flere kuplede Klitter. Hermed stemmer Skovriderens Skøn overens.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,9 m høj, 1,5 m i diameter. Fladt hvælvet. Overfladen ujævn. Omrids udflydende. Træbevokset i skov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links