Oversigt set fra syd
.
Oversigt set fra øst
.
Oversigt set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
11062
Sted- og lokalitetsnummer
110212-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 2b, 2c og 5a af Klastrup by, Hunstrup sogn: Høj i skel til matr.nr. 4a, Østerilds bys overdrev, Østerild s. Ejerlav: På blå kort i Hunstrup sogn kaldt Klastrup, på blå kort i Østerild sogn kaldt Hunstrup. Høj, "Lynghøj", 2,75 x 25 m; helt tilgroet i plantage; små afgravninger i SØ, ellers velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lynghøj". Stor og relativ velbevaret høj i sogneske. Ligger ret N. for landevej, og NØ-SV. ca. 3m. Ø for højen en højspændingsledning på træmaster. En dobbelt træmast ca. 4m. Ø for højen. Gl tilvoksede afgravninger af S.Ø.-lige højfod og Ø-højside. Af østsiden mangler ca. 3m. af den opringelige høj. Græsklædt og med fyrrebuske/-krat. Eller velbevaret. S. Højfod ganske let afskåret af vejgrøft. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger tæt nord for landevejen. Pleje bør foretages ved fortidsmindet, så højen kommer til at fremtræde synligt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links