Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312610
Sted- og lokalitetsnummer
020612-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Lyshøj", 5,50 x 16-18 m, flad topflade, 8 x 6 m. Stejlt afgravet til alle sider, dog navnlig mod syd og vest; men atter tilgroet. Enkelte buske.

Undersøgelseshistorie

1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lyshøj", 5 1/2 x 16-18 m, Flad Topflade, 6 x 8 m. Stejlt afgravet til alle Sider, dog navnlig mod S og V, men atter tilgroet. Enkelte Buske.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLyshøj/Lushøj. Høj, mål ca 5,5x18x18 m, den er rundet og hvælvet med lidt uregelmæssige stejle sider, ret flad lille topflade. Den ligger nær en gård og fra denne side er der slidt en sti op ad højside (delvist uden vegetation), en ældre bænk står på højtoppen og der er opsat et blokhus (lille hytte) ca 2 m fra højfod (uden fundament) - ikke påtalt, men påtalt at der er pløjet for tæt på højfod mod V. Ligger ved hestefold nær gård ud til åben mark, ca 100 m fra markvej og 450 m til offentlig vej, på kanten af mindre morænebakke højt i terræn ved skrånng ned mod SV. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn med udsyn til andre fortidsminder (privat område). ** Sagsbehandlerkommentarer ** I tel.samtale med lodsejeren blev nævnt en undersøgelse af planter og "rydning af gravhøje". Undersøgelsen ledet delvist af Sv.Thorsen - Jnr. 3599-82. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links