Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312576
Sted- og lokalitetsnummer
020611-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3125-76, 75, 73, 72, 71, 3225-11, 10. "Lysthøj", 2,5 x 25 m; flad top med en krans af store træer.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, "Lysthøi", 60' i Diam, 10' h, Toppen er afgravet saaledes at Høien er bleven flad, forøvrigt velbevaret og beplantet med Træer. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lysthøj", 2 1/2 x 15 m, flad Top med en Krans af store Træer.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLysthøj. Højen måler ca 2,5x25x25 m. Den er jævnt rundet og har en stor flad top, hvor der i toppens kant vokser en kreds af store gamle løvtræer. Højen ligger ved avlslænger til Ryegård, omgivet af have og udyrket areal ved stald, mod SØ og S dyrket mark. Den ligger ca 300 m fra offentlig vej, på en markeret morænebakke med skråning ned mod lavning mod SØ. Der er lagt en del byggeaffald, cementsten etc. 15 m fra højen mod N. Genbesigtigelse 31/12-83. Det nævnte affald ligger stadigvæk i en dynge ind mod avlslængen. Det ses næsten ikke fra landevej mod N eller V. Det bør vel fjernes alligevel - eller indskærpe ikke mere fremover. Genbes. 8.10.87. Affald og lign. ses ikke fra offentlig vej. "Al færdsel forbudt i området" (skilt). ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt placeret i terræn, nær andre oldtidsminder. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Da fredn.nævnet har holdt møde på stedet (vedr. byggetilladelse) kan vi ikke komme med krav om fjernelse af affald mm. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links