Oversigt, set fra NV
.
Oversigt, set fra NV
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302814
Sted- og lokalitetsnummer
010605-78
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sydøstlige "Maglehøj", 5 x 29 m. Siderne en del afgravet, navnlig i syd og vest. Jævn topflade. Graner langs foden.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den samme Banke som [sb.76] ligger en Høi, der oprindelig har havt en lignende Form. Skjøndt der er afkjørt meget baade fra Høiens Fod og Top, er den dog endnu et anseeligt Mindesmærke. Dens største og mindste Høide er 6 og 8 Alen. No.[sb.76 og 78] kaldes Maglehøiene, den første sees tilvenstre den sidste tilhøjre paa Pl. 24,1. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOgsaa den sydøstre Høj [sb.78] er meget anselig, ca.5 m.h., 29 m. i Tværm., i ældre Tid er Fod og noget af Siden afgravede, især i Syd og Vest, hvorved Siden staar stejlt, med Skred foroven, ca. 1/2 m h. I Toppen findes 2 Huller, et større, vestligt, 2-3 m. br., 1/2-1 m.d., med et lille dybere Hul, et mindre østligt. Den er fredningsværdig, baade i sig selv og som Tvillinghøj til den førstnævnte [sb.76]. Fredlysningen kunde dog ikke strax gennemføres, vistnok fordi Eieren forinden vil foretage visse Ændringer, navnlig anlægge en Sti i Stedet for nogle indskaarne Trin, der nu ses i Nø., samt plante om Foden. En færdig Deklaration er sendt til Jensen Bjellekjær, og der er vistnok udsigt til, at Sagen senere gaar i Orden.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSydøstlige "Maglehøj", 5 x 29 m. Siderne en Del afgravet, navnlig i S og V. Jævn Topflade. Graner langs Foden.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, afgravning i vestsiden og i sydsiden. Toppen flad. Mål: 4x24x21 m. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links