Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272621
Sted- og lokalitetsnummer
010505-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/7 1887 (Husm. Niels Nielsen) Afmærkn.: MS 1887 Høj 4,5 x 20 m. Sænkninger i top og mod NØ. Fod afskåret i firkant. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. [sb.] 24-29 udgjøre en samlet Gruppe paa et Høidedrag. En smukt hvælvet Høi, 14' høi. Ved Foden er den vestlige Side 43' lang, den sydlige Side 70' lang, den østlige Side 36 2/3' lang, den afskaarne Side imod Nordøst 32 2/3' lang, den nordlige buede Side 50' lang. Den flade Top er Vest-Øst 20' og Syd-Nord 17' i Diameter. I den østlige Side er der fra Toppen en lav Fordybning, og af Foden er i den nordøstlige Side et Stykke bortskaaret. Høien blev ei fredlyst ved Salget af Præstegaardslodden, men er i 1887 bleven kjøbt til Fredning under Directionen for de antiquariske Mindesmærkers Bevaring. Bevoksning: 1988: Græs og Lyng
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,5 x 20 m.. Sænkning i Top og mod NØ. Fod afskaaret i Firkant. Græsklædt i Ager. @Disse 5 Høje [sb.25-29] er iflg. Overfredningsnævnets Kendelse af 10/7 - 1947 fredet som Gruppe. J.nr. 217/47.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Græsklædt med lyng på nordsiden. Beliggende i dyrket mark ca. 25 m fra skel mod sommerhusområde. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2726:17-20 en særdeles seværdig gruppe. Ikke offentligt tilgængelig, men kun ca. 25 m fra skel. I tilknytning til naturfredet areal. parkeringsmulighed i afstand i N. Bevoksning: 1988: Græs og Lyng
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links