Højen set fra øst
.
højen set fra nord
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400828
Sted- og lokalitetsnummer
220204-98
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Mjøls, art. 29, kortbl. 7, parcel 7. Høj, 2,7 (fra nord) x 22 (nord-syd) - 13 m (øst-vest). Et omtrent 3 m bredt parti mod vest, 5 m mod syd og 7 - 8 m mod øst er overpløjet, så den oprin- delige diameter har været større end angivet, ligesom højden målt fra pløje- grænsen mod syd kun er 2,1 m og fra øst 1,5 m. Hele højtoppen er et kraterfor- met hul, diam. 6 m, indtil 0,9 m dybt. Omkring hullet er randen bevaret i fuld højde, undtagen mod øst. Nordside ujævn, fladt indsunken, de nederste 0,6 m står stejlt. Vestside stejlt afgravet. Sydvestside foroven fladt ind- sunken, forneden, i indtil 1,55 m's højde, stejl. Sydøstside stejlt afgravet. Den stejlt afgravede østside er kun bevaret i ca. 0,8 m's højde. (Beskadigelse forvoldt af kreaturer påtalt over for ejeren. Indhegning af højen i perioder med løsdrift på marken påbudt, hvilket ejeren lovede at ef- terkomme).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest. 2 m. høj. 20 m. i Diam. I Toppen et 6 m. br. kraterformet Hul lige til Højens Bund. Siderne stærkt forgravede.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,70 (fra N) x 22 (N-S) - 13 m (Ø-V). Et omtrent 3 m bredt parti mod V, 5 m mod S og 7-8 m mod Ø, er overpløjet, så den opr. diam. har været større end angivet, ligesom højden målt fra pløjegrænsen mod S kun er 2,10 m og fra Ø 1,50 m. Hele højtoppen er et kraterformet hul, diam. 6 m, indtil 0,90 m dybt. Omkring hullet er randen bevaret i fuld højde, undtagen mod Ø. N-side ujævn, fladt indsunken, de nederste 0,60 m står stejlt. V-side stejlt afgravet. SV-side foroven fladt indsunken, forneden, i indtil 1,55 m's højde, stejl. SØ-side stejlt afgravet. Den stejlt afgravede Ø-side er kun bevaret i ca. 0,80 m's højde. (Beskadigelse forvoldt af kreaturer påtalt over for ejeren. Indhegning af højen i perioder med løsdrift på marken påbudt, hvilket ejeren lovede at efterkomme).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links