6796 oversigt. Set fra NV.
.
3009 oversigt. Set fra V.
.
819 tre synlige randstene i SSØ. Set fra SSØ.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37247
Sted- og lokalitetsnummer
050710-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr.: Intet Nr. (ved fælles sandgrav). Bavnebakke høj, 1,5 x 15,5 m. Stærkt afgravetet fra SØ og NV. Sænkning i toppen. 6 randsten. Græsklædt, beliggende ved fælles sandgrav. NMI: "Ravnebakke"

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj paa Ravnebakken. 150 M høj, Diam. 15.50 Stærkt afgravet fra SØ og NV og med Sænkning i Toppen, vist udgravet. I Sydøst ses Toppen af 4 tætstillede Randsten med en samlet Længde af 370, i Nordvest vist 2 Randsten. Umiddelbart nordvest for Højen ligger en stor Mængde Sten, tildels Afkløvninger af store Sten, antagelig hidrørende fra Højen. Bevoksning: 1981: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Ravnebakke", Høj, 1.50 x 15.50 m. Stærkt afgravet fra SØ. og NV. Sænkning i Toppen. 6 Randsten. Græsklædt, beliggende ved fælles Sandgrav.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGravhøj "Ravnebakke" (ifølge 4-cm kort). 3 randsten synlige i sydsiden. Endnu en, dækket af græstørv, lokaliseret mellem de 3 synlige. Højen er i gammel tid stærk forgravet, især i SØ-siden og i N-siden. Flagstang på nedgravet jernpæl i toppen. Omkring flagstangen er græsset slidt væk og overfladen slidt ned (af kreaturer?). I grusgrav mod SØ, ca 50 m fra højen et stærkt forfaldent hus med tilhørende toiletskur. Omkring huset meange gamle brædder og andet affald. Flagstangen bør fjernes, hvilket næppe kan bedrøve nogen, da den ikke længere er brugelig. Hvis den godkendte fornyelse af spejderhuset mod SØ ikke bliver til noget, bør hus m.m. fjernes. Dimensioner: ca 13 m N-S og ca. 16 m Ø-V. Mål: 1,5x16x13 m. Bevoksning: 1981: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. Tre synlige randstene i SSØ.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links