332811-1
.

Faktaboks

Kommune
Solrød Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332811
Sted- og lokalitetsnummer
020510-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3328-10, 11, 9, 6. Tingl.: 29-11-1935, A/S Nido Høj, 4 x 18 m. Nord- og vestsiderne ret stejle. Syd- og øst- siderne bevokset med tjørn m.m. Oppe på højen, ca. 1 m ned ad sydsiden et stort hul 2 m i kvadrat, 2 m dybt.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 mindre runde Gravhøje [sb.5-6] paa samme No.[Matr.Nr.?]. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 18 m. N.- og V.-Siden ret stejle. S.- og Ø.-Siden bev. med Tjørn m.m. Oppe paa Højen, ca. 1 m ned ad Siden et stort Hul 2 m i Kvadrat, 2 m dybt.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen måler ca 20x20c4 m med ret stejle sider mod N og V. Mod S en ældre rektangulær nedgravning, mål ca 2x1,5x1 m dyb i højsiden. Højen er lidt kantet afpløjet, enkelte dyregange. Højen ligger N for et markskel og indgår i en højgruppe, der ligger ret højt på morænen ud til Køge bugt - vidt udsyn. På dyrket mark ca 200 m fra privat markvej, ca 500 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe - højt placeret på moræne ud til Køge bugt - vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links