Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322638
Sted- og lokalitetsnummer
020601-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/8 1884, kmhr, lensgreve C.E.M. Holstein-Ledreborg Rund høj, 4-5 x 20-25 m. Mod nord er et mindre stykke af fo- den bortgravet. Beliggende i hjørne af have, bevokset med krat og mindre træer.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi paa samme Bakkedrag som foregaaende [sb.1], 50' i Diam. 8' h. Toppen er flad og mod Nord er et mindre Stykke af Randen bortgravet, forøvrigt er Høien velbevaret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, 4-5 x 20-25 m. Mod N er et mindre Stykke af Foden bortgravet. Beliggende i Hjørne af Have, bev. med Krat og mindre Træer.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mål ca 5x25x25 m, rundet bortset fra nordsiden, der er ret stejl, da jorden er afgravet i ældre tid. Mod V er der i kanten af højen opsat et trætårn (til jagt antagelig), hvor stolperne er gravet ned i højfod. Højen ligger ret højt i terrænet og der er et vidt udsyn også til andre høje. Da den delvis ligger i have, ingen adgang. Grusgrav ca 200 m mod Ø, ca 220 m fra offentlig vej. Traf ikke ejer hjemme, skrev træbygningen var ulovlig, men bad ikke om at få den fjernet, da den ikke skæmmer højen. . Traf senere ejeren - tage stilling til tårnet på kontoret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links